Bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) haalt de teugels aan. Bedrijven met 250+ FTE of €50mln omzet én €43mln balanstotaal móeten voldoen aan de European Energy Directive. U bent hier op de juiste plek om uw energiescan volgens EED-richtlijnen te regelen.