Een CO2-voetafdruk geeft inzicht in de uitstoot van broeikasgassen van uw organisatie. Wij stellen de footprint op en formuleren een gedegen plan van aanpak…

(lees producten wonen&werken)