Ben Dull Energie in ActieEnergie in Actie is het bedrijf van Ben Dull. Van jongsaf ben ik gek op auto’s en autotechniek. Ik heb HTS-Autotechniek gestudeerd en 4 jaar gewerkt in de autotechniek (natuurlijk: schonere verbranding). Benzine zit mij echter niet in het bloed, verduurzaming en beperking van verspilling wel. Na de autotechniek ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in de HR-cv-branche als ontwikkelaar, projectleider en groepsleider betrouwbaarheidsanalyse, hydrauliek en sensortechnologie. Sinds 2010 ben ik full-time zelfstandig professioneel energieraadgever, met het motto "duurzaamheid is pas duurzaam als het ook financieel gezond is".

Fossiele brandstoffen de mens veel gebracht, voorspoed én problemen. Maar ik kijk ook graag verder en ben zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Recent o.a. de elektrische auto, of zeer efficiente warmtepompen en WKK-systemen. Ik volg nauwlettend ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, materialen en recycling. 

Onze aardbol is een gevoelig systeem dat het waard is om zuinig op te zijn. Energie in Actie is ervan overtuigd dat dat in ons eigen belang is en in het belang van komende generaties. Veel maatschappelijke activiteiten sluiten hierop aan. Denk b.v. aan de doelstelling om in 2020 alle woningen in Nederland te hebben voorzien van een energielabel B of zuiniger.

Aarde, water & lucht

Wateroppervlakken en atmosfeer nemen CO2 op. Om het in verhouding te kunnen
zien: al het water op aarde past in dat ene blauwe druppeltje (aardbol links).
Daarvan is 2½ % zoetwater, voor tweederde opgeslagen in ijs. Alle lucht in de
atmosfeer past in de witte druppel (aardbol rechts).

In mijn bedrijf koppel ik mijn ambitie om mensen vooruit te helpen richting een duurzame samenleving met schone energievormen en materialen, sociale omgang met elkaar en een gezonde economische basis hieronder aan mijn analytische en praktische instelling. Ik was en ben ononderbroken op zoek naar oplossingen die eco-effectief zijn, m.a.w. niet minder vervuilend maar gewoon schoon. Geloof me: er is al ongelofelijk veel beschikbaar. En het leven wordt er niet Spartaans van, integendeel!

Door een prima netwerk is Energie in Actie in staat om voor een project de benodigde competenties te bundelen. Zo bereiken we synergie in het belang van u als opdrachtgever, met een goed en prijstechnisch verantwoord eindresultaat als doel.

Het is een prachtig vertrekpunt om vanuit het denken in termen van eindige levensduur om te schakelen naar denken in eindeloze cycli, en producten en energiesystemen overeenkomstig vorm te geven. Die inspanning is het echter helemaal waard.
Naast de berichten over vervuiling verschijnen er langzaamaan steeds meer berichten dat er toenemende schaarste dreigt van diverse grondstoffen. De goede kanten van Cradle to Cradle hebben mij geïnspireerd om tot actie over te gaan. Behalve het volgen van een Masterclass C2C onder auspiciën van EPEA heb ik proactief gewerkt aan redesign van producten op C2C-basis, en is een meetmethode uitgewerkt om het C2C-gehalte van een complex product te beoordelen. Vanuit zo’n statusbepaling is het mogelijk te verbeteren.
En juist dat raakt de kern van mijn ambitie en mijn bedrijf: enthousiasme om energiestromen en materialen “op te schonen”, zo effectief mogelijk. Nog vaak is eco-effectiviteit niet haalbaar, om persoonlijke, technische of financiële redenen. Ieder streven in de goede richting kan op mijn waardering rekenen.