energie-oplossingen bedenken en dan vooral: doen!

...economisch verantwoorde effectieve energie(kosten)besparing, duurzaamheid en comfort.

Energie in Actie (kortweg: EiA) adviseert en begeleidt bij reductie van energieverbruik. We laten zien dat lagere energiekosten verenigbaar zijn met gelijkblijvend of beter comfort. Als onafhankelijk bedrijf beoordelen we de realistische mogelijkheden van verlaging van het energieverbruik, schone energie en schone materialen. U wilt resultaat en geeft het kader aan, wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk te behalen. Want dát is de missie van Energie in Actie. Het energie-financieel-raadgeverschap voor het WOAB Woningabonnement (bekend uit Trouw en het NOS-journaal 1 maart 2017) sluit hier naadloos bij aan. En óók actueel: energiescans volgens het EED-protocol (European Energy Directive).

Meten en berekenen. Door meten&berekenen maken wij duidelijk welke maatregelen het beste besparingsresultaat geven in uw situatie. Energie in Actie heeft een brede kennis&kunde en adviseert op basis van feiten, zowel voor particulieren als bedrijven, zowel voor onroerend goed als mobiliteit.

Hands-on. Wij helpen u hands-on flink minder energie te gebruiken, b.v. door een betere afstemming van apparaten op uw leef- en werkritme. Of door slimme energiespaarders te monteren. Resultaat: uw maandlasten dalen direct.

Persoonlijk en met enthousiasme. In een onthaast gesprek komen uw ambities voor energiebesparing aan de orde: gaat het u om kostenreductie, comfort en gezond binnenklimaat, of minder (fossiele) energie gebruiken? We stemmen de mogelijkheden daarop optimaal af, zowel technisch als financieel. Met een aantrekkelijk pakket maatregelen proberen we u te verleiden tot acties die uw verwachtingen mogelijk zelfs te boven gaan. En: u houdt altijd zelf de regie. O.a. met "Architect op visite" (architectopvisite.nl) wordt hieraan invulling gegeven.

De klantenkring is divers: bedrijven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Thema's: haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van energieconcepten voor renovatie en nieuwbouw t/m nul-energie-woning (nom) en klimaatneutraal, coaching naar energiebewust gedrag, energiescans en diagnostische scan, second opinion en technisch (faal)onderzoek, presentaties, groene automotortuning, expertise in productontwikkeling.