energie-oplossingen bedenken en dan vooral: doen!

...economisch verantwoorde effectieve energie(kosten)besparing, duurzaamheid en comfort.

Energie in Actie (kortweg: EiA) adviseert en begeleidt bij reductie van energieverbruik. We laten zien dat lagere energiekosten verenigbaar zijn met gelijkblijvend of beter comfort. Als onafhankelijk bedrijf beoordelen we de mogelijkheden van verlaging van het energieverbruik, schone energie en schone materialen. U geeft het kader aan, wij zorgen ervoor dat te behalen. Want dát is de missie van Energie in Actie.
Het energie-financieel-raadgeverschap voor het WOAB Woningabonnement (bekend uit Trouw en het NOS-journaal 1 maart 2017, zie woab.nl) sluit hier naadloos bij aan. En óók actueel: energiescans volgens het EED-protocol (European Energy Directive).
Energie in Actie is lid van FedEC.

Meten en berekenen. Door meten&berekenen maken wij duidelijk welke maatregelen het beste besparingsresultaat geven in uw situatie. Energie in Actie heeft een brede kennis&kunde en adviseert op basis van feiten, zowel voor particulieren als bedrijven, zowel voor onroerend goed als mobiliteit.

Hands-on. Wij helpen hands-on flink minder energie te gebruiken, b.v. door een betere afstemming van verwarming/ventilatie/koeling op uw leef- en werkritme. Resultaat: tot 20% energie(kosten)besparing.

Persoonlijk en met enthousiasme. In een persoonlijk gesprek komen uw ambities voor energieverbruik aan de orde: gaat het u om kostenreductie, comfort en gezond binnenklimaat, of minder (fossiele) energie gebruiken, en beschikbaar budget? We stemmen de mogelijkheden daarop optimaal af, zowel technisch als financieel.

De klantenkring is divers: bedrijven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Thema's: haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van energieconcepten voor renovatie en nieuwbouw t/m nul-energie-woning (nom) en klimaatneutraal, warmtenetten, lean & green vervoer, CO2-footprint, energie-coaching naar energiebewust gedrag voor woningbouwcorporaties, energiescans en diagnostische scan, second opinion en technisch (faal)onderzoek, presentaties, groene automotortuning, expertise in productontwikkeling.