Energie(kosten)besparing in de woon- of werksituatie
 
Korte termijn
We controleren de instelling van apparatuur en regelen deze zuiniger in als dat kan. In onze toolbox zitten energiespaarders die we ter plekke kunnen monteren. We richten ons op aanpassingen die zich binnen ca. 2,5 jaar terugverdienen. De winst die u zo pakt is al gauw ruim 7% en kan in sommige gevallen oplopen tot 25%! 
 
Gedrag
De invloed van gedrag op het energieverbruik neemt steeds verder toe naarmate uw pand energiezuiniger wordt. Als u inzicht wilt krijgen in uw eigen energie-efficiency kan onze Adviesmodule Gedrag u hierbij op het goede spoor zetten. 
 
Lange termijn
Gaat uw ambitie verder en bent u bereid te investeren in nog grotere energiebesparing? Het bijbehorend advies wilt u natuurlijk omgezet hebben in actie. Energie in Actie verzorgt het advies, begeleidt en controleert de uitvoering. Immers: het behalen van het besparingsresultaat is de missie van Energie in Actie. 
Met een consequente aanpak is het mogelijk gebleken om in een gezin met kinderen een gas- en elektriciteitsverbruik te realiseren dat ca. 35% lager ligt dan het landelijk gemiddelde dat hoort bij 2.3 personen.
 
 
Kansen voor energiebesparing: je ziet ze als je het doorhebt.