Onze producten en diensten:

 • Module CO2-footprint. Uit uw doelstelling en energieverbruik kunnen we uw CO2-voetafdruk berekenen. In nauwe samenwerking stellen we een plan op (maatregelen, tijd, economisch en CO2) en ontzorgen desgewenst de implementatiefase. Periodiek actualiseren we de status en maken we de vooruitgang inzichtelijk.
 • Module EED. Sinds december 2015 is het Energy Efficiency Directive van kracht, een europese verplichting tot energiebesparing en -management voor bedrijven met een specifieke omvang, o.a. meer dan 250 FTE en meer dan €50mln omzet. De vereiste rapportages verzorgt Energie in Actie volgens de richtlijnen. Zie ook www.rvo.nl/eed voor meer informatie.
 • Module Energiescan voor bedrijven en EPK. Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Dat staat in het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven bevat. Erkende maatregelenlijsten zijn een van de instrumenten uit het Energieakkoord waarmee bedrijven makkelijker aan die verplichting kunnen voldoen. Met de Energiescan voor bedrijven krijgt u inzicht in de status van uw bedrijf en welke maatregelen mogelijk zijn, concreet met indicatie van investeringen, baten, e.d.
  De Energie Prestatie Keuring EPK vereenvoudigt het toezicht op de uitvoering van zgn. 'erkende maatregelen' voor kantoren, zorggebouwen en scholen, men moet  deze erkende maatregelen treffen. De EPK wordt in de loop van 2016 hoogstwaarschijnlijk ingevoerd. Dan hoeft er alleen nog maar gecontroleerd te worden op de aanwezigheid/geldigheid van de EPK. Met deze module bent u goed voorbereid.
 • Module Analyse van comfortsystemen. Zijn vertrekken te warm of te koud? U wilt een energierenovatie en wilt weten bijv. of een warmtepomp een verdere ingreep in de installatie vereist? Deze module geeft de antwoorden door nauwkeurig te meten hoe installaties in de dagelijkse praktijk werken. Uitkomst: u weet wat u moet veranderen c.q. investeren om uw doel van energie(kosten)besparing te behalen. 
 • Module Energiescan in Actie. Tijdens deze module wordt in 1 sessie het “laaghangend fruit” opgespoord. Door te meten laten we zien hoeveel besparing in korte tijd haalbaar is. Zoveel mogelijk worden de besparingskansen ter plekke in resultaat omgezet. Als we uw pand verlaten leeft u energiezuiniger! Een gemiddeld gezin bespaart zo jaarlijks circa € 200. U ontvangt een rapport met de bevindingen en besparingen. Prijs: afhankelijk van grootte en gebruik van uw pand, vanaf € 100 voor particulieren. Vraag uw prijs vrijblijvend op.
 • Module Diagnose energieverbruik. Als uw energierekening onverwacht sterk toeneemt wilt u weten waaraan dat ligt. De diagnose bestaat o.a. uit het meten van verdachte apparatuur, als dat nodig is gedurende wat langere tijd. Denk b.v. aan een versleten vriezer of circulatiepomp.
 • Module CV waterzijdig inregelen. Een cv-systeem waarin de warmte goed wordt verdeeld bespaart ca. 10% op uw energieverbruik én verhoogt uw wooncomfort. Daarom moet de waterverdeling in het cv-systeem worden gebalanceerd, dat heet waterzijdig inregelen. Dit is van belang als u een HR-cv-toestel heeft (en voorheen een VR-cv-toestel had). Als u een warmtepomp overweegt of al gebruikt voor ruimteverwarming is waterzijdig inregelen zelfs een vereiste.
 • Module Gedrag Huishouden. Deze module bestaat uit 1 sessie. U krijgt feedback over de wijze waarop u in uw huishouden verwarmt, koelt, ventileert, en de aanwezige apparatuur gebruikt. U ontvangt een samenvattend rapport met de bevindingen en tips.
 • Module Gedrag ABO. Gedrag verandert zelden van het ene op het andere moment. Als u een regelmatige prikkel richting energiezuinig gedrag verlangt kunt u een abonnement nemen op de adviesmodule Gedrag Abo. Met een interval naar uw keuze van enkele weken tot 1½ maand zetten we het meest energiebewuste gedrag dan nog eens op een rijtje. Uiteraard krijgt u aanvullend advies als uw situatie tussentijds wijzigt.
 • Module Duurzame Energie in Actie. Deze module is een goed vervolg op module Energiescan in Actie maar kan ook afzonderlijk besteld worden. U geeft uw ambities aan qua energiebesparing, inzet van duurzame energie, comfort en financiële lasten. U bepaalt hoever u wilt gaan, wij maken een scherpomlijnd totaalplaatje. Het kan gaan van een afgebakende aanpassing tot een ultiem doel zoals het aanpassen van het pand tot een plus-energie-pand, m.a.w. een pand dat op jaarbasis een energieoverschot produceert. Een suggestie: het overschot kan ten goede komen aan duurzame mobiliteit, of u kunt terugleveren aan het net. Wat u ook kiest, Energie in Actie organiseert een advies op maat, inclusief informatie over subsidies en hulp bij het aanvragen van subsidie en inzichtelijke financiële consequenties. Prijs: vraag de prijs vrijblijvend op.

Tip: heeft u spaargeld dat u de komende jaren niet nodig heeft? Laat PV-panelen op het dak plaatsen, daarvan is de opbrengst zo'n 2,5 keer beter dan de rente op uw spaartegoed!