• Module Gedrag Mobiliteit. Deze module bestaat uit 1 sessie. U gaat met uw auto rijden. Tijdens het rijden worden metingen uitgevoerd die tonen hoe u met de auto omgaat. U krijgt t.a.v. energieverbruik feedback over uw rijstijl en de wijze waarop u uw voertuig bedient. U ontvangt een samenvattend rapport met de bevindingen en tips.
  • Module Gedrag Mobiliteit ABO. Gedrag verandert zelden van het ene op het andere moment. Als u een regelmatige prikkel richting energiezuinig gedrag verlangt kunt u een abonnement nemen op de adviesmodule Gedrag mobiliteit Abo. Met een interval naar uw keuze van enkele weken tot 1½ maand zetten we het meest energiebewuste gedrag dan nog eens op een rijtje. Uiteraard krijgt u aanvullend advies als uw situatie tussentijds wijzigt.
  • Module Duurzame mobiliteit in Actie. U staat voor de keuze van een nieuwe auto? Bij deze module geeft u uw ambities aan qua energiebesparing, inzet van duurzame energie, comfort en financiële lasten. Ú bepaalt hoever u daarin wilt gaan, mogelijk is uw ultieme doel het rijden met zelf opgewekte energie van uw pand. Wat u ook kiest, Energie in Actie stelt een advies op maat op, inclusief informatie over subsidies en inzichtelijke financiële consequenties. U krijgt zonodig hulp bij het aanvragen van subsidie.