energie-oplossingen bedenken en dan vooral: doen!

...economisch verantwoorde effectieve energie(kosten)besparing, duurzaamheid en comfort.

Energie in Actie (kortweg: EiA) adviseert en begeleidt bij reductie van energieverbruik. We laten zien dat lagere energiekosten verenigbaar zijn met gelijkblijvend of beter comfort. Als onafhankelijk bedrijf beoordelen we de mogelijkheden van verlaging van het energieverbruik, schone energie en schone materialen. U geeft het kader aan, wij zorgen ervoor dat te behalen. Want dát is de missie van Energie in Actie.
Het energie-financieel-raadgeverschap voor het WOAB Woningabonnement (bekend uit Trouw en het NOS-journaal 1 maart 2017, zie woab.nl) sluit hier naadloos bij aan. En óók actueel: energiescans volgens het EED-protocol (European Energy Directive).
Energie in Actie is lid van FedEC.

Meten en berekenen. Door meten&berekenen maken wij duidelijk welke maatregelen het beste besparingsresultaat geven in uw situatie. Energie in Actie heeft een brede kennis&kunde en adviseert op basis van feiten, zowel voor particulieren als bedrijven, zowel voor onroerend goed als mobiliteit.

Hands-on. Wij helpen hands-on flink minder energie te gebruiken, b.v. door een betere afstemming van verwarming/ventilatie/koeling op uw leef- en werkritme. Resultaat: tot 20% energie(kosten)besparing.

Persoonlijk en met enthousiasme. In een persoonlijk gesprek komen uw ambities voor energieverbruik aan de orde: gaat het u om kostenreductie, comfort en gezond binnenklimaat, of minder (fossiele) energie gebruiken, en beschikbaar budget? We stemmen de mogelijkheden daarop optimaal af, zowel technisch als financieel.

De klantenkring is divers: bedrijven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Thema's: haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van energieconcepten voor renovatie en nieuwbouw t/m nul-energie-woning (nom) en klimaatneutraal, warmtenetten, lean & green vervoer, CO2-footprint, energie-coaching naar energiebewust gedrag voor woningbouwcorporaties, energiescans en diagnostische scan, second opinion en technisch (faal)onderzoek, presentaties, groene automotortuning, expertise in productontwikkeling.

Eigen vervoer betekent voor veel Nederlanders een auto op fossiele brandstof zoals benzine of diesel. Moderne motortechniek zorgt ervoor dat de uitlaatgassen “schoon” zijn, maar uitstoot van CO2 is onvermijdelijk. Als u een schonere manier van verplaatsen nastreeft zijn er diverse oplossingen al beschikbaar. Energie in Actie helpt u bij het vinden van de beste oplossing voor uw situatie.

Hybride aandrijfsystemen helpen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Auto’s die rijden op biogas presteren op dat vlak nog beter. En de nieuwe generatie volledig elektrisch aangedreven auto’s vindt hun weg inmiddels naar de klant. Grote fabrikanten stappen in dit aandrijfconcept en brachten vanaf eind 2010 hun producten op de markt. En er zijn veel nieuwe aanbieders in het vooruitzicht. Gebruik groene stroom en u rijdt schoon. Verwachtingen zijn hooggespannen dat deze ontwikkeling in de autowereld voorspoedig zal gaan, in navolging van het enorme succes van de elektrische fiets. Maar welke auto is voor u de beste geschikte?


Voorbeeld van een elektrische auto (foto Nissan).

U wilt weten wat de nieuwe mogelijkheden voor u betekenen, particulier of bedrijfsmatig. Wij zijn onafhankelijk en ondersteunen u bij het maken van een gefundeerde keuze. Neem daarom nu contact met ons op.

Voor bestaande voertuigen kan chiptuning een optie zijn. Minstens 20% brandstofbesparing kan daarbij haalbaar zijn, bij gelijkblijvende rijstijl. Hoe tegenstrijdig het ook lijkt: auto's zonder motorelektronica kunnen ook aangepast justinbieberfans worden en profiteren van chiptuning. We spreken uit eigen ervaring!

Onze adviesmodule voor rijgedrag helpt u nog een stap verder om bewuster met energie om te gaan. Zet de puntjes op de i en haal met een aangepaste rijstijl meer uit “een volle accu”. De module is effectief voor iedere auto, en met name bij de hybride of volledig elektrisch aangedreven auto. U behaalt een lager energieverbruik en uw inzittenden ervaren een verbeterd rijcomfort. Uw rijstijl blijft vlot én u vergroot de actieradius.

  • Module Gedrag Mobiliteit. Deze module bestaat uit 1 sessie. U gaat met uw auto rijden. Tijdens het rijden worden metingen uitgevoerd die tonen hoe u met de auto omgaat. U krijgt t.a.v. energieverbruik feedback over uw rijstijl en de wijze waarop u uw voertuig bedient. U ontvangt een samenvattend rapport met de bevindingen en tips.
  • Module Gedrag Mobiliteit ABO. Gedrag verandert zelden van het ene op het andere moment. Als u een regelmatige prikkel richting energiezuinig gedrag verlangt kunt u een abonnement nemen op de adviesmodule Gedrag mobiliteit Abo. Met een interval naar uw keuze van enkele weken tot 1½ maand zetten we het meest energiebewuste gedrag dan nog eens op een rijtje. Uiteraard krijgt u aanvullend advies als uw situatie tussentijds wijzigt.
  • Module Duurzame mobiliteit in Actie. U staat voor de keuze van een nieuwe auto? Bij deze module geeft u uw ambities aan qua energiebesparing, inzet van duurzame energie, comfort en financiële lasten. Ú bepaalt hoever u daarin wilt gaan, mogelijk is uw ultieme doel het rijden met zelf opgewekte energie van uw pand. Wat u ook kiest, Energie in Actie stelt een advies op maat op, inclusief informatie over subsidies en inzichtelijke financiële consequenties. U krijgt zonodig hulp bij het aanvragen van subsidie.

VRAAG: Na het energieadvies wil ik tot uitvoering overgaan. Is het bezwaarlijk als ik mijn eigen installateur of aannemer opdracht geef voor de uitvoering van grotere energiebesparingsacties?
ANTWOORD: Nee, u bent uiteraard vrij om uw eigen opdrachtnemer te kiezen, maar u kunt gebruik maken van het specialisten-netwerk van Energie in Actie.

VRAAG: Ik vraag een subsidie aan en geef ondertussen mijn energiebespaarmaatregel in opdracht. Dan blijkt dat ik geen subsidie krijg want de subsidiepot is leeg. Heb ik dan recht op een verlaagd offertebedrag?
ANTWOORD: Nee, als een subsidiepot voortijdig leeg raakt kunt u daaraan geen rechten ontlenen. Om maximale zekerheid op subsidie te hebben adviseren wij uw aanvraag snel na het openen van een subsidieregeling in te sturen, met inachtneming van de voorgeschreven volgorde van handelen (kan verschillen per subsidiemaatregel!).

VRAAG: Is het noodzakelijk om subsidie te krijgen op energiebesparende adviezen en maatregelen?
ANTWOORD: Nee, veel maatregelen resulteren in lagere maandlasten, ook zonder subsidie. Geen subsidie op een maatwerkadvies zal u waarschijnlijk niet weerhouden van het realiseren van uw ambitie tot energiebesparing en comfortverbetering. Maar: indien subsidies beschikbaar zijn zal Energie in Actie u waar nodig begeleiden om ze binnen te halen.

VRAAG: Verbetert mijn wooncomfort als ik energiebesparende maatregelen laat uitvoeren?
ANTWOORD: Ja, dat is een doelstelling van Energie in Actie. Wij letten erop dat uw wooncomfort toeneemt of tenminste gelijk blijft als u maatregelen volgens ons advies laat uitvoeren.